© Visos teisės saugomos 2010 m., Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
VERTYBĖS

"Niekada savęs negailėk kitiems ..."
skaidrumas, veiksmingumas, kokybė ir socialinis teisingumas
                                                                                                       Kun. Kastytis RamanauskasVIZIJA

     Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis - institucija siekianti tapti mikrorajono sociokultūriniu centru, atviru pokyčiams, kurios ugdymo pagrindas - tautinių bei dvasinių vertybių integracija į  vaiko ugdymo(si) procesą.
MISIJA

    Lopšelis-darželis siekia įgyvendinti valstybės deleguotą užsakymą - ugdyti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką, puoselėjant jo galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą bei sėkmingą integraciją į visuomenę.


PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA
Įstaigos istorija
Vadovo ataskaita
Nuostatai
Veiklos dokumentai, jų projektai
Teisės aktai
Veiklos kryptys
Informacija apie darbo užmokestį
Viešieji pirkimai
Finansai

PASLAUGOS

GRUPĖS

NAUJIENOS

KLAUSIMAI

NUORODOS

LAISVOS VIETOS

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

RĖMĖJAI

NUOTRAUKŲ GALERIJA

PROJEKTAS ,,Menininkai vaikams"