PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Struktūra
Darbuotojai
Priimamasis ir kontaktai

VEIKLA

PASLAUGOS

GRUPĖS

NAUJIENOS

KLAUSIMAI

NUORODOS

LAISVOS VIETOS

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

RĖMĖJAI

NUOTRAUKŲ GALERIJA

PROJEKTAS ,,Menininkai vaikams"
© Visos teisės saugomos 2010 m., Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
STRUKTŪRA


ADMINISTRACIJA:

Direktorė - Dalia Pakėnienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui - Vilma Kodorienė
Buhalterė - Rasa Mataitienė
Ūkvedė - Dalia Kivilienė
Vyresnioji slaugytoja - Svetlana Jokubaitienė
Sekretorė - Kristina Yčienė
Kasininkė-sąskaitininkė - Angelė Mikitavičienė
Vyresnioji slaugytoja - Nijolė Svetlana Kučinskienė


LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

DARŽELIO TARYBA:

Laisva Jakavičienė (tėvų atstovė) - pirmininkė;
Dainora Šidlauskienė (pedagogė) - pirmininkės pavaduotoja;
Elena Mitkienė (pedagogė) - sekretorė;
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė) - narė;
Jolita Kazakevičienė (sandėlininkė) - narė;
Rasa Mataitienė (buhalterė) - narė;
Bronė Basienė (auklėtojos padėjėja) - narė;
Ligita Kliukienė (tėvų atstovė) - narė;
Giedrius Puzinas (tėvų atstovas) - narys.


MOKYTOJŲ TARYBA:

Dalia Pakėnienė (direktorė) - pirmininkė;
Daiva Ramanauskienė (auklėtoja) - sekretorė;
Vilma Kodorienė (direktorės pavaduotoja ugdymui) - narė;
Irena Pročkienė (auklėtoja) - narė;
Eglė Šerėnienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) - narė;
Loreta Balsienė (auklėtoja) - narė;
Kristina Jasinskaitė (auklėtoja) - narė;
Nijolė-Svetlana Kučinskienė (auklėtoja) - narė;
Ingrida Ivanova (auklėtoja) - narė;
Elina Masilionienė (auklėtoja) - narė;
Birutė Jakubėnienė (auklėtoja) - narė;
Janina Karpetienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) - narė;
Aušra Abromavičienė (auklėtoja) - narė;
Dainora Šidlauskienė (auklėtoja) - narė;
Giedrė Leskauskienė (auklėtoja) - narė;
Renata Bžėskienė (auklėtoja) - narė;
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė) - narė;
Jolanta Valickienė (meninio ugdymo pedagogė) - narė;
Jolita Dubauskienė (logopedė) - narė;
Aušra Adomavičienė (logopedė) - narė.


Metodinė grupė:

Janina Karpetienė, (priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė), pirmininkė;
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė-metodininkė), pirmininkės pavaduotoja;
Elena Mitkienė, (auklėtoja-metodininkė), sekretorė;
Loreta Balsienė (auklėtoja-metodininkė), narė;
Renata Bžėskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė)-metodininkė, narė.Darželyje veiklą vykdo šios kūrybinės grupės:

Renginių ir edukacinių programų (išvykų) grupė
Projektų ir edukacinės veiklos grupė
Sveikatos ir ekologinio ugdymo grupė