PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

GRUPĖS

NAUJIENOS

KLAUSIMAI

NUORODOS

LAISVOS VIETOS

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

RĖMĖJAI

NUOTRAUKŲ GALERIJA

PROJEKTAS ,,Menininkai vaikams"
NAUJIENOS

    Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.  A-1096 "Dėl ikimokyklinių ugdymo mokyklų darbo vasaros metu", Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis yra uždaromas vasaros laikotarpiu t.y. nuo 2012 m. liepos 2 d. iki 2012 m. rugpjūčio 24 d.    Gerbiami tėveliai, kad  neiškiltų nesusipratimų atvykstant į darželį,  maloniai Jūsų prašome laiku susitvarkyti reikiamus dokumentus (pateikta informacija padės jums tai padaryti).
    Linkime patitrti paskutinių džiaugsmingų saulėtos vasaros akimirkų...
    Iškilus neaiškumams prašome kreiptis  į direktorę tel. 8 699 75 997, el.p. daliapak@gmail.com.
    Rugsėjo 1 - oji  jau greit pasibels i mūsų darzelio duris...., nepamirškite Jūs ir Jūsų vaikučiai visada esate laukiami...


    Nuo š.m. kovo 26 d. mūsų lopšelis-darželis įsijungs dar į vieną į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010-2013 m." Kiekvieną dieną ugdytiniai nemokamai gaus nuo 180 gr. iki 200 gr. šviežių vaisių, riacionas kiekvieną dieną bus skirtingas, todėl  bus užtikrinta, kad vaikų organizamas bus aprūpintas vitaminais ir nuolatos stiprinamas.
    Paramos programos įgyvendinimą reglamentuoja 2009 m. balandžio 7 d. ES Komisijos reglamento (EB) Nr. 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą ir Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010-2013 m. programos administravimo taisyklės.Programa „Pienas vaikams“
2012 02 01

    Nuo 2012 m. vasario 1 d. mūsų darželis įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas „PIENAS VAIKAMS“ Žemės ūkio ministerija koordinuoja paramos priemonės „Pienas vaikams“ įgyvendinimą. Paramos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:
  1. 2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL 2008 L 183, p. 17);
  2. 2008-08-27 žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-478 „Dėl paramos už pieną vaikams administravimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 99-3846).

    Europos Sąjunga lėšas (iš Europos žemės ūkio garantijų fondo) skiria tam, kad kompensuotų dalį pieno produkto kainos visiems vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklas, o nacionalinės lėšos iš Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programos skiriamos tam, kad mažieji (darželinukai ir pradinukai) kasdien gautų pieno (ar kito remiamo pieno produkto, pvz., sūrio lazdelių, jogurto, varškės) porciją nemokamai.

    Programa „Pienas vaikams“ parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

    Priemonės „Pienas vaikams“ tikslai:
  1. formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius,
  2. skatinti didesnį pieno vartojimą vidaus rinkoje.

    Priemonę administruoja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).

    Europos Sąjungos interneto puslapis skirtas programos „Pienas vaikams“ populiarinimui www.drinkitup.europa.eu
    Pieno produktus tiekia UAB „Panevėžio Bičiulis“.


    Tėveliai pasirūpinkite vaiko sveikatos pažymėjimu !

    Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos skyrius primena, kad moksleiviai jau rugsėjo pradžioje į mokyklas turės pristatyti sveikatos pažymėjimus. 
    Profilaktiškai tikrintis sveikatą kasmet turi visi vaikai iki 18 m. Sveikatos pažymėjimą pristatyti turi ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai. Pas gydytoją vaikas turi būti lydimas bent vieno iš tėvų, be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Gavusiems pažymą kalendorinių metų pradžioje, pakartotinai prieš rugsėjį tikrintis nėra būtina.
    Per profilaktinį sveikatos patikrinimą šeimos gydytojas ar gydytojas pediatras įvertina vaiko sveikatos būklę. Jei mokinys turi sveikatos sutrikimų, šeimos gydytojas turi pateikti rekomendacijas dėl fizinio krūvio, mitybos, regos, vengtinų alergenų ir kt., taip pat gydytojas turi nurodyti savo kontaktus, telefono numerius, kuriais būtų galima susisiekti iškilus neaiškumams.
   Vaiko sveikatos pažymėjimus ugdymo įstaigai pateikite iki rugsėjo 15 d. (Ryšių su visuomene skyriaus ir Panevėžio visuomenės sveikatos biuro inf.) 


    Vadovaudamasi Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2011-07-28 raštu Nr. SŠ-22.1.23-250 "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės ir rajono savivaldybės bendradarbiavimo 2011 m. liepos 26 d. sutarties Nr.22-6.38-735 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo įgyvendinimo" bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos įsakymo "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo tvarkos Panevėžio rajono savivaldybės vaikams bei Panevėžio miesto savivaldybės  siuntimų išdavimo  į Panevėžio rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos patvirtinimo ir komisijos sudarymo" projekto 1 priedo III skyriaus 9 punktu Prašymus į bendrojo ugdymo  ikimokyklinių įstaigų grupes, specialiąsias grupes teikti ikimokyklinių įstaigų direktoriams, kartu pridėti vaiko gimimo liudijimo kopiją, vaiko asmens sveikatos pažymėjimą, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išduotą siuntimą.


Tėvelių dėmesiui!

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS - DARŽELIS

    - Panevėžio vyskupo J.E. Jono Kaunecko dekretu lopšelio - darželio kapelionu paskirtas Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rekt. kun. Eugenijus Troickis.

    - Primename, kad kaip ir kiekvienais metais tėveliai privalo iki rugsėjo 15 d. pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027-1/a.

    - Naujai priimamų į lopšelį - darželį vaikučių tėveliai, parašę prašymą ir pateikę gimimo liudijimo kopiją, atvykimo į darželį dieną turi turėti Vaiko sveikatos pažymėjimą, gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją, pasirašoma dvišalė sutartis. Likusius dokumentus dėl lengvatų už vaiko išlaikymą įstaigoje tėveliai pristato vaikučiui pradėjus lankyti lopšelį - darželį administracijos nustatyta tvarka.2011 M. SAUSIO 3 DIENĄ lopšeliui-darželiui sukako 50 metų.
RESPUBLIKINIS PLENERAS "SNIEGO KARALYSTĖJE"

    2013-tieji metai Seimo paskelbti Sveikatingumo metais. Skatindama visus aktyviai judėti ne tik vasarą, bet ir žiemą,  Panevėžio miesto Kastyčio Ramanausko lopšelio darželio bendruomenė organizavo respublikinį plenerą "SNIEGO KARALYSTĖJE", kuriame dalyvavo 30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų iš visos respublikos. Ugdytiniai buvo pagrindiniai aktyvūs plenero dalyviai. Sniego statinius, įvairias skulptūras statė apie 900 vaikų. Jie siūlė savo kūrybines idėjas ir, padedami pedagogų, jas įgyvendino. Mažiesiems  padėjo daugiau nei 100 pedagogų, apie 60 tėvų, 3 administracijos darbuotojai ir 32 auklėtojų padėjėjos. Vaikai aktyviai judėjo: rideno kamuolius, lipdė, nešė, stūmė, kūrė sniego skulptūras, dažė vandenį, gamino ledinukus. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas ne veiklos rezultatui, o procesui, kuris sudarė galimybę drąsiai eksperimentuoti, tyrinėti, atrasti, ir džiaugtis. Įspūdžiai puikūs. Ugdytiniai patyrė daug teigiamų emocijų, pasididžiavimą kolektyvinio darbo rezultatais, turėjo galimybę veikti kartu - tėvai, vaikai, pedagogai.
    Tad pasidžiaukime vaikų kūryba ne tik mūsų internetiniame puslapyje ir aplankykite Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centre adresu Aukštaičių g. 4 Panevėžys. Paroda vyks iki š.m. kovo 18 d.

Akmenės vaikų lopššelis-darželis „Gintarėlis“
Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Jonavos r. Batėgalos mokykla-daugiafunkcis centras
Kalvarijos vaikų lopššelis-darželis „Žilvitis“
Klaipėdos lopššelis-darželis „Sakalėlis“
Kuršėnų lopššelis-darželis „Nykštukas“
Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla
Panevėžio lopššelis-darželis „Kastytis“
Panevėžio lopššelis-darželis „Pasaka“
Panevėžio regos centras „Linelis“
Panevėžio Lopššelis-darželis „Žibutė“
Ukmergės mokykla-darželis „Varpelis“
Vilniaus lopššelis-darželis „Atžalėlės“
Vilniaus „Žilvinėlio“ lopššelis-darželis
Vilniaus raj. Buivydiškių vaikų darželis
Panevėžio vyskupo S.J. Liongino Virbalo dekretu nuo 2013-09-27 lopšelio - darželio kapelionu paskirtas Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kun.lic. Albertas Kasperavičius.