PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

GRUPĖS

NAUJIENOS

KLAUSIMAI

NUORODOS

LAISVOS VIETOS

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

RĖMĖJAI

NUOTRAUKŲ GALERIJA

PROJEKTAS ,,Menininkai vaikams"
NAUJIENOS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 0,88 etato ugdymo auklėtojo konkursas pareigybei užimti (darbas pagal suminę darbo laiko apskaitą) ir 0,25 et. - priešmokyklinio ugdymo grupėje (darbas po pietų nuo15.12 -17.00 val.)

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia konkursą .
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; dokumentą suteikiantį teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu.

Reikalavimai:
         0.88 et krūviui- aukštasis išsilavinimas, pedagogo profesinė kvalifikacija,  baigta ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa. Geros pedagoginės ir psichologinės žinios, mokėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais. Meniniai gebėjimai ( darbas meninės krypties grupėje).  Darbo patirtis būtų privalumas.
                          0.25et.krūviui priešmokyklinio ugdymo grupėje- aukštasis išsilavinimas, pedagogo profesinė kvalifikacija. Baigta ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti natitinkami dalykai.( gali būti pradinių klasių mokytojas, turintis dokumentą suteikiantį teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu). Geros pedagoginės ir psichologinės žinios, mokėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas - žodžiu (pokalbis).
Dokumentus iki rugsėjo 26 d. priima įstaigos sekretorė (adresas - Vilties g. 18a ).
Pokalbis su pakviestais pretendentais - rugsėjo 30 d. 13 val.
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia konkursą.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo -priešmokyklinio ugdymo pedagogo 0,88 etato pareigybei užimti.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; dokumentą suteikiantį teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu.

Reikalavimai: 0.88 et krūviui- aukštasis išsilavinimas, pedagogo profesinė kvalifikacija. Geros pedagoginės ir psichologinės žinios, mokėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais. Meniniai gebėjimai ( darbas meninės krypties grupėje)  Darbo patirtis būtų privalumas.
0.25et.krūviui prišmokyklinio ugdymo grupėje-- aukštasis išsilavinimas, pedagogo profesinė kvalifikacija. ( gali būti pradinių klasių mokytojas, turintis dokumentą suteikiantį teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu). Geros pedagoginės ir psichologinės žinios, mokėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas - žodžiu (pokalbis).
Dokumentus iki rugpjūčio 28 d. priima įstaigos sekretorė (adresas - Vilties g. 18a ).
Pokalbis su pakviestais pretendentais - rugpjūčio 29 d. 11 val.Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis  skelbia konkursą psichologo vietai užimti 0,04 etato.
Darbo pobūdis:
stiprinti psichologinį vaiko atsparumą, teikti metodinę profesinę pagalbą ir konsultuoti pedagogus, bendrauti su ugdytinių tėvais, globėjais, gebėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti mokyklos vidaus tvarkomuosius dokumentus bei išvadas, savarankiškai vykdyti kitas mokyklos direktoriaus deleguotas funkcijas.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti psichologo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office, Excel, PowerPoint);

Prioritetai:
1. psichologo darbo stažas;
2. projektinio darbo patirtis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai.
Dokumentų originalai pateikiami pristatant dokumentus.
Atrankos būdas - žodžiu (pokalbis).
Dokumentus iki rugpjūčio 25 d. priima įstaigos sekretorė (adresas - Vilties g. 18a ).
Pokalbis su pakviestais pretendentais - rugpjūčio 26 d. 15 val.


Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo - priešmokyklinio ugdymo pedagogo 0,94 ir 0,88 etato ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (vadavimui) konkursas

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia konkursą .
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo -priešmokyklinio ugdymo pedagogo 0,94 pareigybei užimti ir 0,88 etato ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (vadavimui).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; dokumentą suteikiantį teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas - žodžiu (pokalbis).
Dokumentus iki rugpjūčio 25 d. priima įstaigos sekretorė (adresas - Vilties g. 18a ).
Pokalbis su pakviestais pretendentais - rugpjūčio 26 d. 15 val.Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis skelbia konkursą laisvam 0,16 etato spec. pedagogo pareigybei užimti.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. Geros pedagoginės ir psichologinės žinios, mokėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais. Darbo patirtis būtų privalumas.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentus iki rugpjūčio 25 d. priima įstaigos sekretorė (adresas - Vilties g. 18a ).

Pokalbis su pakviestais pretendentais - rugpjūčio 26 d. 15 val.


NAUJIENŲ ARCHYVAS© Visos teisės saugomos 2010 m., Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt